Do Wiadomości :
W  niedziele 18.02.msza swieta będzie tylko w St Joseph Kirche:
godz.09.00 i 13.00. nie bedzie mszy sw. o godz.11.00 w Hl.Familie.
Rekolekcje wielkopostne 29.02 – 3.03. 2024
29.02. – Czwartek – St. Joseph Kirche
godz.18.30 – adoracja, okazja do spowiedzi św 
godz.19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
01.03. – Piątek – St. Joseph Kirche                                 
godz.18.15 – okazja do spowiedzi św.
godz.18.30 – Droga Krzyżowa
godz.19.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
02.03. – Sobota – St. Joseph Kirche
godz.15.30 – okazja do spowiedzi św.
godz.16.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
03.03. - Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
              St. Joseph Kirche
godz. 08.30 – okazja do spowiedzi św.
godz. 09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
              Hl.Familie
godz. 10.30 – okazja do spowiedzi św.
godz. 11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną  
             Herzlake St.Nikolaus
godz.16.30 – okazja do spowiedzi św.
godz.17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Rekolekcje poprowadzi o. Kazimierz Zdziebko, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej
- Droga Krzyżowa :
- w piątki Wielkiego Postu – godz.18.30 w St. Joseph - 
Gorzkie Żale: w niedziele Wielkiego Postu - przed mszą św.

Sakramenty i sakramentalia:
Sakrament Chrztu Świętego
Udzielany jest w każdym kościele, w którym sprawowana jest Msza Święta.
Dokumenty:
*Wypełniony formularz Chrztu.
*Kopia aktu urodzenia dziecka, oryginał należy pokazać przy składaniu dokumentów.
*Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii ich faktycznego zamieszkania 
o przynależności do Kościoła i prawie do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.
*Formularz zgłoszeniowy pobieramy po Mszy Świętej w zakrystii.

Sakrament Bierzmowania

*Bierzmowania w naszej misji udziela Biskup co dwa lata. Zapisy rozpoczynają się we wrześniu roku poprzedniego.

Dokumenty:

*Metryka Chrztu Świętego

*Zaświadczenie dla świadka z parafii jego faktycznego zamieszkania o przynależności do Kościoła i prawie do pełnienia funkcji świadka Bierzmowania.

Sakrament Eucharystii

Msze Święte – patrz porządek mszy świętych.

*Przygotowanie do I Komunii Świętej w naszej misji odbywa się od września do maja każdego roku. Zapisy na początku roku szkolnego. 

Dokumenty:
*Metryka Chrztu Świętego

Sakrament Pokuty i Pojednania – spowiedź

*Możliwość spowiedzi jest zawsze pół godziny przed Mszą Świętą.

Sakrament Namaszczenia Chorych

*Odwiedziny chorych odbywają się w Pierwsza Sobotę Miesiąca.
W celu wezwania księdza do osoby chorej proszę dzwonić pod.                                    
Nr tel. 05406 /881 98 77

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się na przygotowanie najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Dokumenty:

*Metryka Chrztu Świętego (pobrana najwcześniej pół roku przed planowanym ślubem),

Dowody tożsamości narzeczonych,

*Świadectwa z nauki religii,

*Zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych.

Pogrzeb Katolicki

*W celu zgłoszenia pogrzebu proszę dzwonić pod nr tel. 05406/881 98 77

 

 

 

 


                                                                        

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.