Do Wiadomości :

Plan Rekolekcji Adwentowych Herz Jesu Kirche
01.12 – Pierwszy Czwartek 
godz.18.30 – okazja do spowiedzi św.
godz.19.00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
02.12 – Pierwszy Piątek    
godz. 18.15 – okazja do spowiedzi św.
godz. 19.00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
03.12 – Pierwsza Sobota 
godz. 14.30 – okazja do spowiedzi św.
godz. 15.00 – msza św. z nauką rekolekcyjną                         
04.12 – Druga  Niedziela Adwentu Herz Jesu Kirche:
godz.  9.30 – okazja do spowiedzi św.
godz. 10.00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 11.00 – okazja do spowiedzi św.
 godz. 11.30 – msza św. z nauką rekolekcyjną
Herzlake – St. Nikolaus Kirche
  godz..16.30 – okazja do spowiedzi św.
godz. 17.00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
Rekolekcje poprowadzi Ojciec Roman Woźnica - ze Zgromadzenia Ojców Klaretynow.

Drodzy Parafianie!
W związku z przebudową Herz Jesu Kirche, od 05.01.2023
msze święte będą odprawiane w St Joseph Kirche i Hl. Familie.
Msza św. w niedzielę i święta:
godz. 09.00- St. Joseph Kirche, Miquelstr.25
godz. 11.00 -Hl.Familie Kirche, VoxtruperStr.83
Msza św. w tygodniu: 
Czwartek             - godz.19.00 St. Joseph Kirche
I-szy piątek m-ca - godz.19.00 St.Joseph Kirche 
Każdy piątek       - godz.19.00 St Joseph Kirche- jak w nawiasie:(od marca do czerwca, oraz październik i grudzień)
I-sza Sobota m-ca - godz.16.00 St.Joseph Kirche                                                                                                                

Sakramenty i sakramentalia:
Sakrament Chrztu Świętego
Udzielany jest w każdym kościele, w którym sprawowana jest Msza Święta.
Dokumenty:
*Wypełniony formularz Chrztu.
*Kopia aktu urodzenia dziecka, oryginał należy pokazać przy składaniu dokumentów.
*Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii ich faktycznego zamieszkania 
o przynależności do Kościoła i prawie do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.
*Formularz zgłoszeniowy pobieramy po Mszy Świętej w zakrystii.

Sakrament Bierzmowania

*Bierzmowania w naszej misji udziela Biskup co dwa lata (kolejne jest w 2022 roku). Zapisy rozpoczynają się we wrześniu roku poprzedniego.

Dokumenty:

*Metryka Chrztu Świętego

*Zaświadczenie dla świadka z parafii jego faktycznego zamieszkania o przynależności do Kościoła i prawie do pełnienia funkcji świadka Bierzmowania.

Sakrament Eucharystii

Msze Święte – patrz porządek mszy świętych.

*Przygotowanie do I Komunii Świętej w naszej misji odbywa się od września do maja każdego roku. Zapisy na początku roku szkolnego. 

Dokumenty:
*Metryka Chrztu Świętego

Sakrament Pokuty i Pojednania – spowiedź

*Możliwość spowiedzi jest zawsze pół godziny przed Mszą Świętą.

Sakrament Namaszczenia Chorych

*Odwiedziny chorych odbywają się w Pierwsza Sobotę Miesiąca.
W celu wezwania księdza do osoby chorej proszę dzwonić pod.                                    
Nr tel. 05406 /881 98 77

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się na przygotowanie najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Dokumenty:

*Metryka Chrztu Świętego (pobrana najwcześniej pół roku przed planowanym ślubem),

Dowody tożsamości narzeczonych,

*Świadectwa z nauki religii,

*Zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych.

Pogrzeb Katolicki

*W celu zgłoszenia pogrzebu proszę dzwonić pod nr tel. 05406/881 98 77