Do Wiadomości :

- Od września przyjmuję zapisy dzieci do Pierwszej  Komunii Świętej.

Sakramenty i sakramentalia:
Sakrament Chrztu Świętego
Udzielany jest w każdym kościele, w którym sprawowana jest Msza Święta.
Dokumenty:
*Wypełniony formularz Chrztu.
*Kopia aktu urodzenia dziecka, oryginał należy pokazać przy składaniu dokumentów.
*Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii ich faktycznego zamieszkania 
o przynależności do Kościoła i prawie do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.
*Formularz zgłoszeniowy pobieramy po Mszy Świętej w zakrystii.

Sakrament Bierzmowania

*Bierzmowania w naszej misji udziela Biskup co dwa lata (kolejne jest w 2022 roku). Zapisy rozpoczynają się we wrześniu roku poprzedniego.

Dokumenty:

*Metryka Chrztu Świętego

*Zaświadczenie dla świadka z parafii jego faktycznego zamieszkania o przynależności do Kościoła i prawie do pełnienia funkcji świadka Bierzmowania.

Sakrament Eucharystii

Msze Święte – patrz porządek mszy świętych.

*Przygotowanie do I Komunii Świętej w naszej misji odbywa się od września do maja każdego roku. Zapisy na początku roku szkolnego. 

Dokumenty:
*Metryka Chrztu Świętego

Sakrament Pokuty i Pojednania – spowiedź

*Możliwość spowiedzi jest zawsze pół godziny przed Mszą Świętą.

Sakrament Namaszczenia Chorych

*Odwiedziny chorych odbywają się w Pierwsza Sobotę Miesiąca.
W celu wezwania księdza do osoby chorej proszę dzwonić pod.                                    
Nr tel. 05406 /881 98 77

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się na przygotowanie najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Dokumenty:

*Metryka Chrztu Świętego (pobrana najwcześniej pół roku przed planowanym ślubem),

Dowody tożsamości narzeczonych,

*Świadectwa z nauki religii,

*Zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych.

Pogrzeb Katolicki

*W celu zgłoszenia pogrzebu proszę dzwonić pod nr tel. 05406/881 98 77