Polska Misja Katolicka w Osnabrück
pw. Św. Faustyny Kowalskiej 

Proboszcz : Ks.Roman Przybylek

adres: Fichtenkamp 14, 49191 Belm, 
Tel.:05406/881 98 77
 mail: ks.roman@pmk-os.de
 
 

Sprawowanie Mszy św. w naszej Misji

Drodzy Parafianie! 

Poniżej podaje warunki wskazane przez Bistum Osnabrück, które muszą być spełnione przez wiernych pragnących uczestniczyć w Mszach św. sprawowanych w kościołach:

- brak jakichkolwiek symptomów choroby/ grypa,katar,kaszel,itp./ i kontaktcw z osobami zakażonymi koronawirusem
- wejście do kościoła będzie od strony parkingu szkolnego
- zachowanie 1,5 m odstępu przy wchodzeniu do kościoła i wychodzeniu z kościoła
- posiadanie maski zasłaniającej usta i nos

- zajęcie tylko tego miejsca w kościele, które jest oznaczone (*małżonkowie, rodziny mogą siedzieć obok siebie.)
- zachowanie 1,5 m odstępu od innych osób wewnątrz kościoła
- przekazywanie znaku pokoju bez podawania dłoni /skinienie głowy, uśmiech/
- przyjmowanie Komunii świętej tylko na rękę z zachowaniem odległości 1,5 m
- niezatrzymywanie się w grupie po wyjściu z kościoła

- udział w nabożeństwach na własną odpowiedzialność.